Chính trị tích cực của nước Đức

“Kiến tạo tương lai của nước Đức” là tiêu đề các đảng liên minh đặt cho chương trình hoạt động của chính phủ trong 4 năm, trong đó có việc lập kế hoạch ngân sách sao cho về lâu, về dài không có nợ mới. Qua đó bảo đảm được nước Chlb Đức vẫn chủ động hành động chính trị được ngay cả trong thời gian nổ ra khủng hoảng kinh tế. Với mục tiêu xây dựng một ngân sách cân bằng, như đã đạt được trong năm 2014 và 2015, Chính phủ Liên bang ý thức được trách nhiệm gìn giữ sự ổn định tiền tệ và muốn là tấm gương cho các đối tác trong khu vực đồng tiền chung Euro.

Quốc hội Liên bang ở Berlin là sân khấu chính trị.
Quốc hội Liên bang ở Berlin là sân khấu chính trị. Quốc hội Liên bang khóa 18 có 631 nghị sĩ

Trong một số dự án trọng tâm của chính phủ, sự hỗ trợ vượt ra ngoài quan điểm, ít nhất về mặt nguyên tắc, của các đảng CDU/CSU và SPD trong chính phủ liên minh. Đầu năm 2015 lần đầu tiên lương tối thiểu 8,50 Euro một giờ được đưa vào áp dụng trong tất cả các ngành và mức lương này được một ủy ban gồm đại diện công đoàn và giới doanh nghiệp định kỳ xem xét. Khoảng 4 triệu người được hưởng lợi từ mức lương tối thiểu theo luật định này.

Tín hiệu tích cực đối với phụ nữ trong vị trí lãnh đạo

Việc áp dụng tỷ lệ nữ trong các doanh nghiệp cổ phần lớn cũng nhận được sự ủng hộ chính trị rộng khắp trong quốc hội và công luận. Từ năm 2016 các doanh nghiệp đó phải có ít nhất 30% vị trí trong hội đồng giám sát do phụ nữ nắm giữ. Đối tượng của quy định mới này là 108 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và doanh nghiệp có nghĩa vụ để người lao động tham gia vào các quyết định của doanh nghiệp. 3.500 doanh nghiệp khác phải đưa ra những mục tiêu ràng buộc trong tương lai để gia tăng tỷ lệ nữ trong các vị trí lãnh đạo.

Theo số liệu của Viện nghiên cứu kinh tế Đức (DIW), cuối năm 2014 tỷ lệ nữ trong các hội đồng giám sát của 200 doanh nghiệp lớn nhất là 18,4%.

Trong các dự án chính sách xã hội của nhiệm kỳ này có “gói lương hưu”, trong đó có cả hưu cho người mẹ nhằm bảo đảm an sinh xã hội tốt hơn cho những bà mẹ đã nuôi con sinh trước năm 1992. Yếu tố trung tâm của “gói hưu” là tuổi hưu từ 63 tuổi. Từ 01.07.2014 những người tham gia bảo hiểm đặc biệt lâu dài, đã đóng bảo hiểm hưu trí theo luật định ít nhất 45 năm, có thể về hưu từ khi 63 tuổi, mà không bị trừ phần trăm.

Đức là một đất nước hấp dẫn đối với những người nhập cư. Chỉ riêng trong năm 2013 đã có hơn 1,2 triệu người đến nước Đức. Cho đến nay việc nhập cư được nhiều quy định pháp luật riêng rẽ điều chỉnh. Trong nửa cuối của nhiệm kỳ này Chính phủ Liên bang muốn thống nhất ý kiến để có được một bộ luật đơn giản và khái quát hơn. Việc tiếp tục phát triển bước ngoặt năng lượng, mà qua đó Đức đã tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên hơn 30% và việc xây dựng hạ tầng cơ sở số hóa là những trọng tâm tiếp theo của chương trình hoạt động của chính phủ đến năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *