Các tôn giáo ở Đức: có bao nhiêu, tôn giáo chính là gì?

CHLB Đức là một quốc gia đa văn hóa và đa tôn giáo. Ở đây ngoài các tôn giáo chính là cơ đốc giáo (Tin lành và Công giáo) và một số tín ngưỡng thiểu số, khoảng một phần ba dân số ở Đức là người không theo đạo. Nhà thờ Thiên chúa giáo, bao gồm cả Công giáo và Tin lành là nhà thờ thống trị ở Đức. Tuy nhiên, cũng có nhiều tôn giáo khác hoạt động song song như: Hồi giáo, Do Thái, Phật giáo và Ấn Độ giáo phổ biến ở Đức.

các tôn giáo ở đức: nhà thờ cơ đốc giáo

Đâu là tôn giáo chính ở Đức?

Cơ Đốc giáo ở Đức

Tôn giáo chính ở Đức là Cơ Đốc giáo, với hai phần ba dân số được xác nhận theo đạo Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, số người Cơ đốc giáo đi lễ nhà thờ thấp hơn đáng kể.

Người Đức theo Công giáo hay Tin lành?

Không giống như hầu hết các quốc gia châu Âu, có xu hướng phần lớn theo Công giáo (ví dụ như Ireland, Tây Ban Nha) hoặc phần lớn theo đạo Tin Lành (ví dụ: Thụy Điển, Vương quốc Anh), các Kito hữu ở Đức được chia gần như đồng đều.

Khoảng một nửa người theo Cơ đốc ở Đức theo Tin lành (sự kết hợp của các tôn giáo Tin lành bao gồm Lutheranism và Tin lành Calvin) và một nửa là công giáo La Mã. Khoảng 2% đất nước theo các tôn giáo Cơ đốc khác – chủ yếu là Chính thống giáo, bao gồm cả Chính thống giáo phương Đông.

Mặc dù bạn sẽ tìm thấy những người theo cả Công giáo và Tin lành ở tất cả các vùng của Đức, nhưng các tôn giáo khác biệt hơn ở một số vùng nhất định. Theo quy luật, bạn sẽ gặp nhiều người Công giáo hơn ở phía Nam và phía Tây của đất nước, bao gồm Bavaria, Rhineland, Westphalia và Saarland. Ở miền Bắc và miền Đông của đất nước, nhiều người dân xác định là họ phản đối.

Các tôn giáo khác ở Đức

Ngoài các giáo đoàn Cơ đốc giáo nhỏ hơn này, các tôn giáo thiểu số quan trọng ở Đức là Hồi giáo (khoảng 4% dân số Đức), Do Thái giáo và Phật giáo (cả hai tôn giáo này đại diện cho ít hơn 1% cư dân Đức).

Đạo Do Thái

các tôn giáo ở đức: nhà thờ do thái

Sự tàn bạo của Holocaust đang làm lu mờ lịch sử của Do Thái giáo ở Đức. Theo các nguồn tin từ Late Antiquity, người Do Thái đã sinh sống ở Đức từ năm 321 sau Công nguyên. Trong hơn một thiên niên kỷ rưỡi, mối quan hệ giữa Cộng đồng người Do Thái và dân số đa số của Đức bị bỏ trống giữa sự chung sống yên tĩnh và cuộc đàn áp có động cơ tôn giáo, giữa tình trạng bị xã hội ruồng bỏ của người Do Thái và sự hòa nhập chậm chạp của họ vào xã hội chính thống. Trước năm 1933, có hơn 600.000 người Do Thái ở Đức. Trong suốt mười hai năm sau đó, chế độ Đức Quốc xã bài Do Thái độc ác đã giết chết hầu hết những người không di cư.

Ngày nay, hơn 65 năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cộng đồng Do Thái ở Đức có hơn 100.000 thành viên. Sự gia tăng số lượng cũng là do sự nhập cư của người Do Thái từ Liên Xô cũ. Phần lớn người Do Thái Đức (những người tinh ý hơn và bảo thủ hơn) được đại diện bởi Hội đồng Trung tâm của người Do Thái ở Đức, trong khi khoảng 3.000 người Do Thái tự do thuộc Liên minh những người Do Thái cấp tiến nhỏ hơn nhiều ở Đức.

Đạo Hồi

các tôn giáo ở đức: nhà thờ hồi giáo

Hồi giáo là tôn giáo phi Thiên chúa giáo lớn nhất được tổ chức ở Đức, với số lượng tín đồ chiếm khoảng 5% dân số (khoảng 4 triệu người). So sánh trực tiếp với Do Thái giáo, Hồi giáo là một tôn giáo gần đây ở Đức. Nó quay trở lại cuộc di cư sau Thế chiến thứ hai của những người được gọi là Gastarbeiter (lao động nước ngoài) và những người tị nạn. Hầu hết người Hồi giáo ở Đức có gốc gác là người Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd, Iran, Palestine hoặc Bosnia và họ đã tự tổ chức thành một loạt các tổ chức phi tập trung. Chúng bao gồm: Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ-Hồi giáo về các vấn đề tôn giáo, được hỗ trợ bởi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện của Hồi giáo Sunnite ở Thổ Nhĩ Kỳ; AABF ( một tổ chức bảo trợ cho người Alevite từ các khu vực của người Kurd); hiệp hội của người Hồi giáo Bosnia, và nhiều người khác. Bạn sẽ thấy rằng các nhà thờ Hồi giáo có ở hầu hết các thành phố lớn ở Đức, nhưng cũng có ở một số thị trấn nhỏ hơn.

Các tôn giáo khác nhau ở Đức là gì?

Cơ đốc giáo là tôn giáo thống trị ở Đức trong khi Hồi giáo là tôn giáo thiểu số lớn nhất. Tuy nhiên, có một số tín ngưỡng khác chiếm khoảng 3-4% dân số các tôn giáo. Các tôn giáo khác ở Đức bao gồm:

  • Phật giáo
  • Ấn Độ giáo
  • Đạo Sikh
  • Yazidi