Thẻ xanh EU – EU Blue Card

Thẻ xanh EU – EU Blue Card (nằm ở Mục 19a của Luật Cư trú) là giấy phép cư trú quan trọng cho sinh viên tốt nghiệp đại học từ các nước ngoài EU. Đơn giản, nó cho phép công dân của nước thứ ba có bằng đại học được công nhận để tìm việc làm ở Đức tương xứng với trình độ của họ. Chỉ yêu cầu người nộp đơn có thể chứng minh rằng mình đã hoàn thành chương trình đại học và có mức lương hàng năm tối thiểu là 47.600 € (2014) (37.128 € trong tình trạng thiếu lao động (2014)).

Thẻ xanh EU cung cấp nhiều đặc quyền, bao gồm cả tình trạng thường trú dài hạn. Điều này cho phép các ứng viên tiềm năng có kế hoạch tương lai của họ ở Đức lâu dài: sau thời gian 33 tháng, chủ sở hữu thẻ xanh EU có thể được cấp giấy phép định cư vĩnh viễn. Nếu người nộp đơn có thể chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức ở cấp độ B1, giấy phép định cư đã được cấp sau 21 tháng.

Ai có thể nộp đơn xin thẻ xanh của EU?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *