Nghị viện và các đảng

Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức được công dân có quyền bầu cử từ 18 tuổi trở lên bầu 4 năm một lần trong một cuộc bầu cử theo nguyên tắc tự do, bỏ phiếu kín và trực tiếp.

Quốc hội Liên bang là nghị viện Đức.

Một nửa số nghị sĩ liên bang ít nhất là 598 người được bầu thông qua danh sách ứng cử viên của các đảng tại các bang (lá phiếu thứ hai), một nửa được bầu trực tiếp cho ứng cử viên tại 299 đơn vị bầu cử (lá phiếu thứ nhất).

Quốc hội liên bang Đức
Quốc hội liên bang Đức

Hệ thống bầu cử ở Đức làm cho từng đảng riêng rẽ rất khó một mình đứng ra thành lập chính phủ – liên minh giữa các đảng là thông lệ. Để tính đa số không bị sự hiện diện của các đảng nhỏ và rất nhỏ làm phức tạp, một quy định hạn chế là ngưỡng 5% không cho các đảng đó có đại diện trong Quốc hội Liên bang. Hiện nay có 5 đảng trong Quốc hội Liên bang: CDU, CSU, SPD, Đảng cánh tả và Liên minh 90/Đảng Xanh.

Hội đồng liên bang Đức
Hội đồng liên bang Đức

Trong Quốc hội Liên bang, CDU cùng với đảng anh em CSU chỉ ra ứng cử ở bang Bayern thành lập một đoàn nghị sĩ chung từ Quốc hội Liên bang khóa đầu tiên năm 1949. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang năm 2013 đảng Dân chủ tự do (FDP) không vượt qua ngưỡng 5% và lần đầu tiên từ năm 1949 không có đại diện trong Quốc hội Liên bang. Chính phủ Liên bang hiện nay là liên minh giữa CDU/CSU và SPD do TS. Angela Merkel (CDU) đứng đầu, Sigmar Gabriel (SPD) là Phó thủ tướng và TS. FrankWalter Steinmeier (SPD) là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đảng Cánh tả và Đảng Xanh tạo nên phe đối lập trong quốc hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *